Faktori rizika u radu sa HIV pozitivnim pacijentima

Faktori rizika u radu sa HIV pozitivnim pacijentima

Faktori rizika u radu sa HIV pozitivnim pacijentima

  • Program akreditovan pod rednim brojemA-1-1584/14
  • Broj bodova za slušaoca5
  • Datum i vreme održavanja programa28.06.2014. Prijava učesnika: od 10 do 10>30h
  • Mesto i adresa održavanja programaDom zdravlja “Savski Venac”(sala za predavanja, 2 sprat),Pasterova 1,Beograd
  • KotizacijaUplate do 26.06.2014. 800,00 din, uplate od 26.06.2014 1.000,00 din

 

Infekcije koje se prenose krvlju (pored ostalih načina prenosa) i danas predstavljaju
značajan problem za zdravstvene radnike. Stalan, povremen ili akcidentalan kontakt
sa krvlju i drugim potencijalno infektivnim telesnim tečnostima dovode do izloženosti
zdravstvenih radnika uzročnicima zaraznih bolesti.HIV infekcija ima poseban značaj
iz više razloga: i dalje je to neizlečiva bolest, ne postoji adekvatna imunizacija,
infekciju i dalje prati značajna stigmatizacija i diskriminacija, za zdravstvenog radnika
u našoj zemlji HIV infekcija znači prestanak rada sa pacijentima. Takođe, uloga
zdravstvenog radnika u edukaciji vršnjaka/sebi ravnih, kao i u organizaciji, primeni
i kontroli sprovođenja preventivnih mera u okviru i van zdravstvene ustanove je
od izuzetnog značaja. Tokom ovog kursa zdravstveni radnici imaju priliku da čuju
predavanja o sledećim temama:*Epidemiologija HIV/AIDS-a – kratak istorijat nastanka
infekcije i poreklo HIV-a, epidemiološka situacija u našoj zemlji, načini prenošenja/
neprenošenja HIV-a; * Testiranje na HIV- testiranje zdravstvenog radnika nakon
akcidenta, testiranje pacijenta tokom bolničkog lečenja, dobrovoljno davaoci krvi, vrste
testova; *Patofiziologija HIV infekcije – šta HIV u stvari radi u telu čoveka; *Klinička
slika HIV infekcije i kratko upoznavanje sa terapijskim opcijama – stadijumi HIV
infekcije, infektivnost u određenim stadijumima. Planom edukacije predviđeno je da se
polaznici upoznaju sa osnovama HIV-infekcije, da u potpunosti usvoje znanje o načinu
prenošenja HIV-a, kao i da steknu znanja u vezi pravilnog momenta testiranja na HIV.