Radiološka dijagnostika povreda kičmenog stuba-osnovni principi i značaj

Radiološka dijagnostika povreda kičmenog stuba-osnovni principi i značaj

Radiološka dijagnostika povreda kičmenog stuba-osnovni principi i značaj

  • Program akreditovan pod rednim brojemA-1-1983/14
  • Broj bodova za slušaoca6
  • Datum i vreme održavanja programa28.02.2015. sa početkom u 11 h
  • Mesto i adresa održavanja programaDom Zdravlja „Savski Venac“,ul. Pasterova 1, Beograd
  • Kotizacija Za uplate do 20.02. 1.500,00 RSD, uplate posle 20.02.2015. 2.000,RSD.

 

Predavač: Prof. dr sci. med. Robert Semnic, radiolog, Institut za onkologiju Vojvodine

Radiološka dijagnostika povreda kičmenog stuba-osnovni principi i značaj

U dijagnostici pacijenata sa traumom kičmenog stuba, kompjuterizovana tomografija (CT) je metoda izbora za evaluaciju koštanih struktura, magnetna rezonanca (MR) je metoda izbora za evaluaciju kičmene moždine i mekotkivnih struktura dok se klasični rendgenski snimak koristi kod sunmnnje na traumu koštanih struktura i predstavlja osnovu za dalju dijagnostiku. MR jasno prikazuje spinalni kanal, stepen i ekstenziju kompresije kičmene moždine i suženja kanala. MR je takođe pogodan za direktnu sagitalnu vizualizaciju kompromitacije kičmene moždine od pomerenih koštanih fragmenata, traumatske hernijacije diska, epiduralnog hematoma i poremećaja korporealnog poretka. Sagitalni i koronalni preseci prikazuju paraspinalne ligamente i mišiće bolje nego CT dok su mogućnosti MR slabije od rendgenskih tehnika u evaluaciji fraktura posteriornih elemenata i drugih koštanih lezija. MR je takođe koristan kod prikazivanja cerviko-torakalnog spoja koji je težak za vizualizaciju sa rendenskim tehnikama.