Simpozijum o skoliozi

Simpozijum o skoliozi

Simpozijum o skoliozi

  • Program akreditovan pod rednim brojemU pripremi
  • Broj bodova za slušaocaU pripremi
  • Datum i vreme održavanja programaOdržano
  • Mesto i adresa održavanja programaBeograd, CROWN PLAZA Hotel
  • KotizacijaDo 01.09 130€ / Od 01.09. 150€ u dinarskoj protivvrednosti

 

Curriculum kursa pogledajte OVDE

Predavači:

1. Prim.Dr sci med Aleksandra Sekulić,spec.fiz.med. I rehab.

2. Mr sci med dr Stanko Miličković

3. Dr Manuel Rigo

4. Dr Ahmet Alanay

5. Dr Hagit Berdičevski

6. Monika Viljegrasa,PT

Skolioza se definiše kao abnormalno krivljenje kičmenog stuba u sve tri ravni koje iznosi više od 10

stepeni merenih po Cobb-u.

Postoji nekoliko vrsta skolioza, ali je najčešća tzv. idiopatska adolescentska skolioza što doslovno znači

da joj se ne zna uzrok i da je uobičajena za adolescente. U osnovi ovog poremećaja je krivljenje kičme uz

istovremenu rotaciju kičmenih pršljenova. Zbog nejednakog opterećenja kičmenih pršljenova dolazi do

deformacije pršljenskog tela koja se pogoršava u fazama intenzivnog rasta. Kao posledica ovog

mehanizma dolazi do poremećaja i u mekim tkivima koja se nalaze oko kičmenog stuba što dodatno

otežava korekciju ovog deformiteta, ali nije primarni uzrok njegovog nastanka.

Prema statistici, od deset slučajeva idiopatske adolescentske skolioze devet su devojčice i samo jedan

dečak.

U nekim slučajevima skolioza se može konstantno pogoršavati i izazvati deformitet grudnog koša ili

hronični bol u leđima. Kod vrlo progresivnih skolioza koje ne reaguju ni na jedan konzervativni način

lečenja može doći do pritiska na srce i pluća, te je kod takvih pacijenata potrebna operacija.

Sredinom prošlog veka došlo je do naglog razvoja različitih metoda koje su akcenat stavljale na

konzervativni tretman skolioza .Ubrzo se izdvojila Schroth metoda koju je osmislila I tokom celog života

usavršavala Katarina Schroth.Uporedo sa razvojem ove metode došlo je I do vidnog pomaka u

dizajniranju I primeni ortoza(midera) za lečenje skolioza.

Tako je došlo I do unapredjenja Šenoovog koncepta ,koji se danas zove Rigo-Šeno concept po Žaku

Šenou tvorcu originalnog koncepta I doktoru Manuelu Rigu najvećem svetskom stručnjaku u oblasti

konzervativnog lečenja skolioza,koji je ovaj koncept unapredio I osavremenio.

I pored ogromnih napora da se skolioza zaustavi ,veliki broj pacijenata je prinudjen da se podvrgne

hirurškoj intervenciji.Današnje inovativne tehnike u hirurgiji omogućavaju pacijentima brži oporavak I

veću slobodu kretanja I obavljanja svakodnevnih aktivnosti nego što je to bio slučaj ranijih godina.

Za tretman skolioze je neophodan dobro edukovan tim I svetski protokoli podrazumevaju da svi članovi

tima imaju podjednaku težinu I odgovornost u osmišljavanju strategije u tretmanu svojih pacijenata.