Uvod u homeopatiju

Uvod u homeopatiju

Uvod u homeopatiju

  • Program akreditovan pod rednim brojemД-1-876/14
  • Broj bodova za slušaoca6
  • Datum i vreme održavanja programaU pripremi
  • Mesto i adresa održavanja programaU pripremi
  • KotizacijaU pripremi

 

Homeopatija je 200godina star sistem lečenja akutnih I hroničnih bolesti izuzetno malim

količinama supstanci mineralnog, biljnog I životinjskog porekla. Prepoznajući I jačajući

adaptivne reakcije naših prirodnih mehanizama odbrane organizma, ona nežno stimuliše

unutrašnje izvore samoizlečenja. Prepoznajući simptome specifične za svakog individualnog

pacijenta, homeopatija se koristi u lečenju širokog spektra akutnih bolesti od nazeba, gripa,

povreda, stomačnih problema, uboda insekata, istegnuća I sl. Upoznaćete se sa najčešćim

akutnim lekovima, njihovom primenom u različitim akutnim situacijama, kao i primerima

uspešnih izlečenja kod pacijenata.Predavanjima razvijamo veštine kod slušalaca seminara,

kojima će oni moći, na jednostavan način, kod kuće da uspešno leče sebe i svoju porodicu

od velikog broja akutnih bolesti.Predavanjima se nastoji da se prošire znanja o homeopatskoj

metodi lečenja i njenom preventivnom značaju.