Upravljanje ljudskim resursima u zdravstvenim ustanovama

Upravljanje ljudskim resursima u  zdravstvenim ustanovama
  • Program akreditovan pod rednim brojemА-1-1045/14
  • Broj bodova za slušaoca4
  • Datum i vreme održavanja programa10.05.2014. Prijava učesnika: 10:30 – 11:00 h
  • Mesto i adresa održavanja programaCentar “Fizio Balans” ul.Dr Milutina Ivkovića 11a, Beograd
  • Kotizacija1000,00 RSD za uplate 08.05.2014.,posle 08.05.2014. 1.500,RSD.

 

Ustanove koje se bave pružanjem usluga zaštite zdravlja najviše brinu o „čoveku“
koji kod njih dolazi po pomoć. Pored pružanja nege, svaki zdravstveni radnik je i deo
tima, vođa tima i lice odgovorno za proces ili deo procesa koji zovemo „pružanje
zdravstvene nege“. Međuljudski odnosi na radnom mestu, odnos prema radnom
zadatku i odnos prema krajnjem korisniku, motivacija i zadovoljstvo poslom su važni
faktori koji doprinose kvalitetnom i uspešnom obavljanju radnog zadatka. U prethodne
dve decenije sprovedena su brojna istraživanja na osnovu kojih se organizuju treninzi
na temu upravljanja ljudskim resursima u sistemu zdravstvene zaštite.Tokom ovog
kursa zdravstveni radnici imaju priliku da čuju predavanja o sledećim temama:

• Definicija ljudskih resursa u sistemu zdravstvene zaštite – šta su to ljudski resursi
i šta podrazumeva upravljanje ljudskim resursima;
• Uloga medicinske sestre/tehničara u sistemu ljudskih resursa u ustanovama koje pružaju zdravstvenu zaštitu;
• Medicinska sestra kao osoba koja brine o procesu pružanja nege;
• Medicinska sestrakao osoba koja upravlja i brine o profesionalcima koji pružaju zdravstvenu negu;
• Kontraproduktivna ponašanja na radnom mestu koja utiču na smanjenje kvaliteta obavljanja radnih zadataka.