Stretching trening – metoda izbora u KTH tretmanu osteoporoze

Stretching trening – metoda izbora u KTH tretmanu osteoporoze

  • Program akreditovan pod rednim brojemA-1-1982/14
  • Broj bodova za slušaoca5
  • Datum i vreme održavanja programa22.11.2014. sa početkom u 11 h
  • Mesto i adresa održavanja programaDom Zdravlja „Savski Venac“,ul. Pasterova 1, Beograd
  • Kotizacija Za uplate do 20.11. 800,00 RSD, uplate posle 20.11.2014. 1.000,RSD.

 

Predavači:
Dr Aleksandra Karadžov Nikolić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Institut za reumatologiju – Beograd
Dr Aleksandra Sekulić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju ‘Dr Miroslav. Zotović’ – Beograd
Dr Saša Milićević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju ‘Dr Miroslav. Zotović’ – Beograd

Stretching trening – metoda izbora u KTH tretmanu osteoporoze

Osteoporoza je gubitak koštane mase. Po podacima SZO više od 75 miliona ljudi pati od osteoporoze. Osteoporoza uzrokuje više od 8,9 miliona preloma godišnje, 4.5 miliona u SAD i Evropi.
Kost je izgrađena od specijalizovanog vezivnog tkiva koje predstavlja organsku podlogu-matriks, sastavljenu od kolagena tipa 1. Kakve kosti ćemo imati u životu zavisi od njihove izgradnje u detinjstvu. Maksimalna koštana gustina,“PIK koštane mase“ se postiže u 20. godini.
Proces kojim se koštana masa održava konstantnom, od završetka rasta do prestanka rada gonada, zove se koštano remodeliranje, što podrazumeva ukljanjanje oštećene kosti i zamenu novom.
Patoanatomsku osnovu za to čini funkcionalni koštani sincicijum sastavljen od osteoklasta, osteoblasta i osteocita. Osteoporoza moze biti primarna – postmenopauzna (zbog nedostatk estrogena), 80% i sekundarna – posledica hroničnih bolesti i upotrebe nekih lekova
Asimptomatski proces i u primarnim i u sekundarnim oblicima osteoporoze.
Kliničkom slikom dominira naglašena kifoza, poremećena postura. Takodje moze biti prisutan i
bol paravertebralne muskulature zbog stalne napetosti ekstenyora kičmenog stuba.
Perkutorna bolna osetljivost duž kičmenog stuba se javlja iznad mesta osteoporotične frakture.
Često je prvi, a ponekada i jedini, simptom osteoporotični prelom – koji predstavlja najveću komplikaciju.
Merenje BMD (Body mass density) na kuku i lumbalnom segmentu DEXA metodom (dual energy X ray absorptiometry) predstavlja zlatni standard za postavljanje dijagnoze. Bez obzira na vrednost T scora u DEXA nalazu, pacijentkinja ima OP ako u anamnezi ima osteoporotični prelom ! Cilj lečenja je sprečti prvu i svaku sledeću frakturu kod bolesnika koji su je već doživeli. Prevancija osteoporoze počinje u još u detinjstvu. Pored pravilne ishrane neophodna je fizička aktivnost koja kod adolescenata povećava PIK koštane mase.