Magnetna rezonanca – zlatni standard u dijagnostici oboljenja IV diska

Magnetna rezonanca – zlatni standard u dijagnostici  oboljenja IV diska

Magnetna rezonanca – zlatni standard u dijagnostici oboljenja IV diska

  • Program akreditovan pod rednim brojemA-1-1981/14
  • Broj bodova za slušaoca6
  • Datum i vreme održavanja programa13.12.2014. sa početkom u 11 h
  • Mesto i adresa održavanja programaDom Zdravlja „Savski Venac“,ul. Pasterova 1, Beograd
  • Kotizacija Za uplate do 08.12. 1.500,00 RSD, uplate posle 08.12.2014. 2.000,RSD.

 

Predavač: Prof. dr sci. med. Robert Semnic, radiolog, Institut za onkologiju Vojvodine

Magnetna rezonanca zlatni standard u dijagnostici oboljenja IV diska

U dijagnostici pacijenata sa oboljenima intervertebralnog (IV) diska, magnetna rezonanca (MR) predstavlja metodu izbora i neophodni uslov za dalji neurohirurški i rehabilitacioni tretman. MR omogućuje vizualizaciju različitih stepena patologije IV diska, od anularnog bubrenja, protruzije, ekstruzije do sekvestracije diskalnog materijala te njegovog odnosa sa sadržajem spinalnog kanala i IV foramena. MR je neophodna za procenu stenoze spinalnog kanala, prikaz radikularne kompresije i kompresije kičmene moždine. Mogućnosti CT su limitirane u evaluaciji patologije IV diska i ova metoda se koristi kod manjeg broja pacijenata koji ne smeju da uđu u jako magnetno polje.