Dynamic taping

Dynamic taping

Dynamic taping

  • Program akreditovan pod rednim brojemА-1-2341/15
  • Broj bodova za slušaoca7
  • Datum i vreme održavanja programa03.10.2015. sa početkom u 09:00h
  • Mesto i adresa održavanja programaDEUS,ul. Kneza Aleksandra Karađorđevića 72, Beograd
  • Kotizacija 150 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

 

U slučaju odustajanja posle 01.09.2015. god, nije moguće izvršiti povrat sredstava.

Vodeći predavač: Britta Dahmen ( Pogledajte CV ), Privatna praksa u Oberhausenu, Nemačka

Broj mesta je ograničen na 25

Dynamic taping

Dynamic Tape – Ne samo za Wimbledon ili Svetski kup

Dinamička traka (Dynamic Tape) je jedinstvena, čvrsto elastična traka dizajnirana od strane australijskog fizioterapeuta specijaliste za rešavanje muskuloskeletnih problema, Rajana Kendrika (Ryan Kendrick) da bi omogućila bolju kontrolu opterećenja i stabilizovala brzu izmenu obrazaca kretanja. Veoma je zastupljena u rehabilitaciji sportista, ali je značajna i u lečenju neuroloških i mišićno-koštanih stanja.

Potpuno je drugačija od ostalih traka,izrađena od drugačijih materijala, ima različita svojstva, koristi se i aplikuje drugačije .

Dynamic traka je drugačiji alat za drugačiji cilj! Izrađena je od različitih vrsta materijala, ima različita fizička svojstva i koristi se drugačije u odnosu na krute sportske trake i raznobojne kineziološke trake koje često možete videti.

Dinamička ( Dynamic ) traka je vrlo elastična vrpca koja se isteže u svim smerovima i ima izuzetno jak povratni momenat . Lepljenjem više traka u određenim kombinacijama, ta sila se može višestruko pojačati. Isteže se daleko više i nema krutu završnu tačku kao kineziološka traka.

Ovaj dizajn i jedinstvena visko-elastična svojstva, omogućuju da traka radi kao bandži (bungee) kabl delujući na poluge tela sa ciljem da se osigura sila usporenja, apsorbuje opterećenje i redukuje rad povređenog tkiva. Pošto se usporavanje završi, energija se akumulira kao elastična potencijalna energija, a zatim se ponovo vraća u sistem pokreta kao pomoć kada skraćivanje započne.

Na taj način traka može pomoći radu slabih, povređenih ili preopterećenih mišića ili se može koristiti za promenu obrazaca kretanja povlačenjem tela u jednom smeru ili pružajući otpor u drugom. To može biti korisno za poboljšanje tehnike u sportu, pomoćno sredstvo za hod deteta sa cerebralnom paralizom ili potpora pacijentu koji je pretrpeo moždani udar.
Primera radi, Dynamic taping se uspešno može koristiti kao pomoćno sredstvo i kod pada stopala kao posledice moždanog udara.

Ukratko rečeno, Dynamic tape pruža snažnu mehaničku pomoć kojom se smanjuje rad povređenih tkiva, asistira slabim mišićima ili poboljšavaja obrazac kretanja, dok i dalje dozvoljava ceo raspon pokreta, čak i prilikom obavljanja složenih, multiplanarnih pokreta koje moramo praktikovati i u sportu i u svakodnevnom životu..
Ovaj princip je različit u odnosu na primarni neurofiziološki pristup aplikovanja kinezioloških traka gde je cilj stvoriti prostor „podizanjem“ kože kako bi se umanjio pritisak bola na osetljive strukture, pojačati cirkulaciju ili da utiče na mišićnu aktivnost preko relaksacije nervnog sistema putem kože.

U praksi su potvrđeni snažni neurofiziološki i efekti cirkulacije koji su postignuti upotrebom Dynamic tape-a, međutim treba podvući da se kliničko rasuđivanje temelji na potpuno ispravnoj i čvrstoj evaluaciji anatomije i biomehanike kako bi se utvrdilo koje tkiva su preopterećena i koje greške u pokretima su doprinele tome. Nakon toga se primenjuje Dynamic taping kako bi se delovalo na te uzroke. Tkiva ne uspevaju da izvrše pokret ne zbog bolova, već zbog preopterećenja. Suština Dynamic taping-a je apsorbovanje tereta, čime se smanjuje opterećenje na koje telo mora trošiti energiju.

Fokus na kretanje, funkciju i opterećenje omogućuje postizanje vrhunskih rezultata.

Dinamička traka je originalna biomehanička traka sa originalnim dizajnom u vidu prelepih plemenskih tetovaža ostrva Norfolk i Tahiti.