Arterijska hipertenzija

Arterijska hipertenzija

Arterijska hipertenzija

  • Program akreditovan pod rednim brojemА-1-1058/14
  • Broj bodova za slušaoca5
  • Datum i vreme održavanja programaKurs je održan 28.03.2014. 17:30 h
  • Mesto i adresa održavanja programaDZ “Savski Venac”, ul.Pasterova 1, Beograd
  • Kotizacijauplate do 26.03.2014. 800,00 RSD. Uplate posle 26.03.2014. 1.300,00RSD.

 

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije oko 46% našeg stanovništva imalo
je povišeni sistolni ili dijastolni pritisak ili je uzimalo lek za lečenje povišenog krvnog
pritiska. Ovaj procenat je sigurno veći u populaciji pacijenata koji dolaze u zdravstvene
ustanove. Merenje krvnog pritiska je svakodnevna rutina zdravstvenog radnika, jedna
od najvažnijih i najpristupačnijih dijagnostičkih metoda u svakodnevnoj medicini.
Zato je pravilno praćenje vrednosti krvnog pritiska (dinamika merenja), interpretacija
i savetovanje hipertoničara stalan izazov zdravstvenih radnika i ne sme da se svede
samo na jutarnje merenje pritiska pored bolničke postelje ili u ambulanti.Tokom
ovog kursa zdravstveni radnici imaju priliku da čuju predavanja o sledećim temama:
• Definicija povišenog krvnog pritiska – šta je to hipertenzija, tipovi hipertenzije, koje
su to vrednosti krvnog pritiska koje zahtevaju intervenciju, kako se hipertenzija
dijagnostikuje;
• Uloga medicinske sestre/tehničara u praćenju bolesnika hipertoničara
– pravilna tehnika merena krvnog pritiska (vreme, položaj pacijenta, aparati za merenje
krvnog pritiska);
• adekvatno praćenje bolničkog pacijenta;
• praćenje i savetovanje ambulantnog pacijenta – kako se pravilno vodi dnevnik izmerenih vrednosti krvnog pritiska;
• Hipertenzivna kriza