3D terapija stopala po Bobath konceptu

3D terapija stopala po Bobath konceptu

3D terapija stopala po Bobath konceptu

  • Program akreditovan pod rednim brojemД-1-237/17
  • Broj bodova za slušaoca4
  • Datum i vreme održavanja programa01.04.2017. sa početkom u 09 h
  • Mesto i adresa održavanja programaU pripremi
  • Kotizacija100 € u dinarskoj protivvrednosti

 

Vodeći predavač: Karolina Župetić ( Pogledajte CV ), ft, NRT Bobath instruktor

Bobath koncept je pristup neurološkoj rehabilitaciji koji se primjenjuje u proceni i rehabilitaciji pacijenta. Cilj primene koncepta Bobath je unapređivanje motornog učenja za efikasnu motornu kontrolu u različitim sredinama, čime se značajno poboljšava funkcija. Ovo je učinjeno kroz specifične veštine rukovođenja pacijentom od početka do završetka postavljenih zadataka.
Ovakav pristup neurološkoj rehabilitaciji je multidisciplinaran i može uključiti fizioterapeute, radne terapeute i logopede, a Bobath edukaciju završili su i mnogi lekari.. Bobath koncept je u svetu takođe poznat kao „neuro-razvojni tretman“ (NDT). Sam koncept, a samim tim i njegovi međunarodni mentori / instruktori, prihvatili su nauku o neurologiji i razvoj u razumevanju motoričke kontrole, motoričkog učenja, neuroplastičnosti i nauke o ljudskom pokretu u celini.

Oni veruju da će se ovaj pristup i dalje razvijati.