SFT Slađana Napijalo

Strukovni fizioterapeut

Dom zdravlja ‘Stari grad “ – Beograd

Strukovni fizioterapeut

Broj godina radnog iskustva: 19

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija: 2012. godine

Viša medicinska: 1994. godine

Srednja škola: 1987. godine

Reprezentativne reference u poslednjih 10 godina:

1.Rad u preventivnom centru
2.Pilot projekat „Korak do zdravlja“
3.Pilot projekat „Piši, briši, diši“
4.Aktivno učešće u stručnim edukacijama
5.Terapeutska joga 2010.godina (Vidya yoga škola)