Urinarna inkontinencija

Urinarna inkontinencija

URINARNA INKONTINENCIJA

  • Program akreditovan pod rednim brojemД-1-1321/13
  • Broj bodova za slušaoca5
  • Datum i vreme održavanja programaSkup je održan 25.05.2013. godine
  • Mesto i adresa održavanja programacentar Fiziobalans, Dr. Milutina Ivkovića 11a, Beograd
  • Kotizacija1000din.

 

Inkontinencija je dugoročni medicinski problem bolesnika sa lezijom medule spinalis. Ona zahteva sveobuhvatni tretman radi prevencije brojnih potencijalnih komplikacija i poboljšanja kvaliteta života. Kod ovakvih bolesnika se pristupa treningu mokraćne bešike u cilju izbegavanja uroloških komplikacija i stimulisanju fizioloških aktivnosti bešike. Oblik treninga mokraćne bešike zavisi prvenstveno od dijagnostičkog nalaza. Jedan od bitnih pokazatelja je cistomanometrija ili urodinamsko ispitivanje.
Urodinamsko ispitivanje je zlatni standard za utvrđivanje funkcije donjeg urotrakta. Daje nam informacije o kapacitetu mokraćne bešike, osećaju, rastegljivosti, intravezikalnim pritiscima u fazi punjenja i mokrenja, protoku mokraće, rezidualnom urinu i aktivnosti spoljnog sfinktera uretre. Nakon dobijenih parametara započinjemo sa treningom mokraćne bešike koji se može sprovoditi: povremenim zatvaranjem stalnog katetera ili intermitentnom kateterizacijom. Intermitentna kateterizacija je medicinsko-tehnička radnja kojom se obezbeđuje pražnjenje mokraćne bešike kateterom u strogo određenim vremenskim intervalima. Metoda se primenjuje 4–6 puta u toku 24 časa. Kod kateterizacije mokraćne bešike dozvoljen je unos od 2000 do 3000 ml.tečnosti po predviđenoj šemi. U toku boravka u stacionarnij zdravstvenoj ustanovi i pre edukacije pacijenta za samokateterizaciju, intermitentnu kateterizaciju izvodi edukovana sestra sa profesionalnim iskustvom. Uz dobru edukaciju metoda postaje jednostavna za izvođenje. Ne vezuje pacijenta za kuću i ne zahteva apsolutno pridržavanje vremenskog rasporeda.