Skolioza – dijagnostika,monitoring i tretman

Skolioza – dijagnostika,monitoring i tretman

Skolioza je lateralno krivljenje kičmenog stuba udruženo sa rotacijom kičmenih pršljenova.Dok za idiopatsku juvenilnu skoliozu nije pronađen uzrok,sekundarna skolioza može biti izazvana čitavim nizom različitih patoloških supstrata kao što su cerebralna paraliza,neke vrste tumora ili disfunkcije muskuloskeletnog sistema.Prevalenca u adolescentskoj populaciji je od 2-5 %.U slučaju krivina koje su manjeg stepena tj < os 10 stepeni nema značajnije statističke razlike u zastupljenosti između dečaka i devojčica,dok je u slučaju krivine > od 30 stepeni broj devojčica statistički značajno veći i odnos se kreće 10:1.Proteklih godina skrinig školske dece na bazi regularnih pregleda u školskom uzrastu doveo je do povećanog broja specijalističkih pregleda za krivine manjeg stepena kojima nije potreban poseban medicinski tretman.U cilju boljeg razumevanja i prepoznavanja simptoma skolioze neophodno je poznavanje osnovnih dijagnostičkih procedura i elemenata funkcionalne procene.