Trodimenzionalni tretman skolioza na principima Schroth metode-BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School)

Trodimenzionalni tretman skolioza na principima  Schroth metode-BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School)

Trodimenzionalni tretman skolioza na principima Schroth metode“-BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School)

  • Program akreditovan pod rednim brojemU procesu akreditacije
  • Broj bodova za slušaocaU procesu akreditacije
  • Datum i vreme održavanja programa03.10.-13.10.2016.
  • Mesto i adresa održavanja programaDEUS, ul. Kneza Aleksandra Karađorđevića 72, Beograd
  • Kotizacija1000€ u dinarskoj protivvrednosti, za polaznike sa teritorije EU 1600€. Mogućnost plaćanja na 10 rata

 

Predavač: Dr Mina Jelačić (pogledajte CV), sertifikovani BSPTS instruktor. Svoju edukaciju završila kod dr Manuela Riga osnivača BSPTS i zajedno sa njim obavlja kliničko-radiološku evaluaciju pacijenata. Takodje je svetski poznati stručnjak u izradi midera za skolioze koji se prave na principima dr Jaques Cheneau.

NAPOMENA: Odabir kandidata će se vršiti na osnovu prolaza ulaznog testa koji će im biti dostavljeni na E-mail adrese. Prijave za ulazni test do 01.03.2016., ili do popune mesta (8)
U slučaju odustajanja posle 01.09.2016. god, nije moguće izvršiti povrat sredstava.

Idiopatsku skoliozu možemo definisati kao kompleksan trodimenzionalni deformitet kičmenog stuba i trupa, koji se pojavljuje kod inače zdravog deteta i može ući u progresiju u zavisnosti od uticaja velikog broja faktora tokom nekog od perioda brzog rasta.

Specifična prevencija idiopatske skolioze nije moguća jer je prvobitni uzrok nepoznat. Međutim, veliki broj stručnjaka je saglasan da je neophodna prevencija progresije. Iako za većinu specijalista konzervativna terapija skolioze podrazumeva upotrebu midera, pri čemu je glavni cilj terapije sprečiti progresiju krivine do tačke u kojoj je indikovana hirurška korekcija deformiteta, fizikalna terapija skolioza je mnogo više od toga i u poslednjih nekoliko godina privlači sve veću pažnju stručnjaka.

Ciljevi fizikalne terapije skolioza su:
sprečavanje progresije,
dugoročna korekcija deformiteta kičme i trupa
prevencija pogoršanja kvaliteta života pacijenta (HRQL- health related quality of life) usled terapije.

Fizikalna terapija skolioza podrazumeva:
tačnu dijagnozu i evaluaciju pacijenta u cilju donošenja odluke o adekvatnom tretmanu
tretman obuhvata: praćenje pacijenta (uz razumnu upotrebu RTG-a), edukaciju, specifičnu kineziterapiju i midere
kontrolu kvaliteta i evaluaciju rezultata

Iako su vežbe za skoliozu sastavni deo modela raznih škola koje se bave konzervativnom terapijom deformiteta kičmenog stuba, njihov značaj je dugo vremena bio potcenjivan usled nedostatka dokaza u literaturi objavljenoj na engleskom jeziku. Usled nedovoljnog interesovanja većine lekara i male podrške istraživanjima u ovoj oblasti, specifični metodi primenjivani od strane različitih škola su danas uglavnom nepoznati lekarima. Kao posledica toga, mnogi specijalisti širom sveta smatraju kineziterapijske metode „alternativnom medicinom“. Bez obzira na to kako su ove metode nazvane i da li imaju manje ili više ozbiljnu naučnu ili empirijsku osnovu, obično im se pridaje podjednak značaj. Ne pravi se razlika između vežbi specifičnih za skoliozu, kiroprakse, joge, itd.

Stručnjaci u oblasti fizikalne terapije skoliza se uglavnom slažu da kineziterapija deformiteta kičmenog stuba bez obzira na to o kojoj metodi se radi mora da uključi 3D auto-korekciju, stabilizaciju korekcije, edukaciju pacijenta i održavanje korekcije tokom svakodnevnih aktivnosti. Još jedan značajan faktor u postizanju dobrih rezultata je multidisciplinarni prilaz problemu. Ni jedan stručnjak ne može biti uspešan ako nije deo tima u kome svi članovi imaju određeni nivo znanja i međusobno blisko sarađuju. Lekar, fizioterapeut, ortopedski tehničar i često psiholog treba da funkcionišu kao jedna celina. Drugim rečima, u terapiji skolioza kao i u mnogim drugim oblastima ni jedna metoda nije sama po sebi efikasna i neuspesi se uvek mogu desiti.

(Navedeni tekst je preuzet iz Scoliosis journal.)