Šok talas terapija (SHOCKWAVE)

Šok talas terapija (SHOCKWAVE)

Šok talas terapija (SHOCKWAVE)

  • Program akreditovan pod rednim brojemД-1-859/14
  • Broj bodova za slušaoca6
  • Datum i vreme održavanja programaKurs je održan 31.05.2014. sa početkom u 11 h
  • Mesto i adresa održavanja programaDomu Zdravlja „Savski Venac“,ul. Pasterova 1, Beograd
  • Kotizacija Za uplate do 25.05. 800,00 RSD, uplate posle 25.05.2014.1.000,RSD.

 

Edukacija se bavi inovativnim metodama rehabilitacije akustičnim talasima i laserom visokog intenziteta u lečenju pacijenata sa traumatskim, neurološkim, reumatološkim, vaskularnim i drugim patologijama sa osvrtom na lečenje sportskih povreda i kombinovanjem sa drugim terapijama, kao i razlikama među njima. Cilj je osposobljavanje za samostalnu i praktičnu primenu navedenih metoda prevashodno u svrhu brzog i dugotrajnog oslobađanja bola, smanjenja otoka, neuromišićnog oporavka i bolje funkcionalnosti celog organizma kod pacijenata, tj. upoznavanje sa samom terapeutskom procedurom i njenim efektima. Shockwave je akustični talas koji prenosi visoku energiju bolnom fibroznom ili mioskeletnom tkivu sa subakutnim, subhroničnim i hroničnim stanjima; sama tehnologija je korišćena u medicinske svrhe još pre 20 godina, kada su neke od propratnih pojava koje su uočene njenom primenom kao što su brže zaceljivanje kostiju i ubrzana regeneracija tkiva dovele do razvoja Shocwave aparata, koji danas koristi istu tehnologiju za primenu u fizikalnoj medicini. Shockwave se koristi zalečenje, regeneraciju i reparativni proces tetiva i mekog tkiva. Sam tretman je veoma jednostavan, siguran i uspešan. Najčešće indikacije su: povrede i bolovi u ramenu sa i bez kalcifikata, povreda i bolovi duž lakta (teniski lakat), povreda i bolovi kolena – tendinopatija, skakačko koleno, povreda i bolovi mišića i tetiva (ahilodinia), povreda i bolovi vrata i leđa. Sa druge strane, Laser Visokog Intenziteta proizvodi monohromatsku lasersku svetlost koja snažno stimuliše lečenje i regeneraciju tkiva. Izlazna snaga Lasera Visokog Intenziteta je oko 30-50 puta veća nego konvencionalna hladna laser terapija i specifična je zbog izuzetne penetracije. To mu omogućava sposobnost da stimulise lečenje svake bolne tačke u telu. Štaviše, upotreba pulsnog lasera sa talasnom dužinom od skoro 1000nm stvara fotomehanički talas u subkutisu. Ova fotomehanička stimulacija inhibiše bolne nadražaje i donosi momentalno oslobađanje od bola. Laser terapija visokog intenziteta je brz i efektivan tretman bez neželjenih efekata i za razliku od terapije Shockwave aparatom , može biti aplikovan na bilo koje bolno mesto na telu.Značaj obe terapije ogleda se u ublažavanju i eliminaciji bola, ubrzavanju metabolizma, pospešivanju razvoja kolagena, regeneraciji, obnavljanju pokretljivosti i eliminisanju ukočenosti. Potrebno jesamo 3-6 tretmana u nedeljnim intervalima kada je terapija akustičnim talasima u pitanju tj. 3-10 za terapija laserom visokog intenziteta gde period ponavljanja može da bude znatno kraći, tj. može se ponavljati svakog dana, a terapijski period traje svega par minuta. Već kod 2-3 terapije čak 80% pacijenata oseća potpuno olakšanje i znatno smanjenu bol.Efekti kod shockwave terapije su: analgetski, umanjivanje mišićne tenzije, sprečavanje spazma, tj eliminacija bola, umanjivanje rizika od razvoja edema, ubrzavanje lečenja – porast proizvodnje kolagena, pospešivanje metabolizma i mikrocirkulacije, obnavljanje pokretnosti – rastvaranje stvrdnutih fibroblasta. Medicinskim efekti lasera visokog intenziteta su: biostimulativni, analgetski, antiinflimatorni i antiedematozni.Obe metode sa primenom u fizikalnoj terapiji, ortopediji i sportskoj medicini, predstavljaju novu mogućnost bržeg i efikasnijeg lečenja pacijenata tj. ubrzavaju proces rehabilitacije, daju jedinstveno rešenje za bol povezanu sa mišićno-skeletnim sistemom, poboljšavaju pokretljivost i samim tim i kvalitet života.