Osnove osteopatije

Osnove osteopatije

Osnove osteopatije

  • Program akreditovan pod rednim brojemA-1-2021/14
  • Broj bodova za slušaoca4
  • Datum i vreme održavanja programa01.11.2014. sa početkom u 9 h
  • Mesto i adresa održavanja programaDEUS,ul. Kneza Aleksandra Karađorđevića 72, Beograd
  • Kotizacija60 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za uplate u celosti do 01.10.2014.

 

Pogodnost za plaćanje: Na 2 jednake mesečne rate do 22.09. i 22.10. 2014. u iznosu od po 35 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
U slučaju odustajanja posle 01.10.2014. god, nije moguće izvršiti povrat sredstava.

Predavač: VFT Gordana Vešligaj, predsednica Hrvatskog društva osteopata i član odbora za nauku i istraživanja u osteopatiji Evropskog udruženja osteopatskih škola.

Hrvatska Akademija Osteopatije je članica Osteopatske Evropske Akademske Mreže (OsEAN), www.osean.com i njen program je u potpunosti usklađen sa evropskim, kao i sa smernicama Svetske zdravstvene organizacije. Ovim kursom zvanično počinje školovanje prve generacije osteopata u našoj zemlji.

Osteopatija, koja potiče iz Amerike, je nauka, veština i filozofija i zasniva se na preciznim palpatornim (manualnim) zahvatima i na precizno definisanim načelima kao što su:
• Funkcionalno jedinstvo – zavisnost jednog sistema od drugog
• Dobra cirkulacija je neophodna za dobro zdravlje
• Ako je struktura zdrava i pokretljiva onda će i funkcija biti optimalna
• Lični vitalni potencijal koji je deo našeg zdravstvenog mehanizma
• Homeostaza i autoregulacija koji daju: mogućnost samoizlečenja
• Osteopatski pristup je globalan i traži uzrok funkcionalnog poremećaja, a ne tretira samo simptome
• Ona gleda celo telo globalno i holistički, a ne samo deo koji je bolan
• Poštovanje individualnosti svake osobe bez obzira na psihomotorički i psihosocijalni status
Endrju Tejlor Stil (Andrew Taylor Still), američki lekar i hirurg je 1872. utemeljio principe osteopatije koja se danas primenjuje u celom svetu i ima visok stepen popularnosti i u Evropi. To je jedna vrsta manualne terapije koja je komplementarna medicini, fizioterapiji, logopediji i drugim zdravstvenim pristupima.
Stil je tu svoju novu medicinu nazvao osteopatija.
Ime dolazi od dve Grčke reči: Osteon – kost i Pathos – bolest, patnja. Prema Stilu, kost je vrlo važan temelj zdravlja. Danas mi tretiramo ne samo muskuloskeletni sistem koji obuhvata kosti, zglobove, sveze, mišiće i fascije, nego i organe i nervni sistem.
Osteopatija se danas primenjuje u celom svetu i ima visok stepen popularnosti u celoj Europi.
Osteopatija funkcioniše na sedeći način: Kroz finu palpaciju, osteopata utvrđuje gde se nalaze tenzije i blokade u tkivu koje mogu biti uzrok bola, smanjenom kretanju, lošoj cirkulaciji i nekim drugim telesnim disfunkcijama.
Primenom osteopatskih tehnika, terapeut oslobađa tenzije u tkivu, poboljšava prokrvljenost, što utiče na smanjenje bola, poboljšanje pokretljivosti i opšte dobro funkcionisanje organizma.
Osteopatija dolazi u kontakt sa mehanizmom zdravlja svake osobe i na taj način pomaže pacijentu da se sam izleči.