Motorni razvoj deteta i metode habilitacionog tretmana kod njegovog odstupanja

Motorni razvoj deteta i metode habilitacionog tretmana kod njegovog odstupanja

Motorni razvoj deteta i metode habilitacionog tretmana kod njegovog odstupanja

  • Program akreditovan pod rednim brojem204 A-1-2368/15
  • Broj bodova za slušaoca3
  • Datum i vreme održavanja programa12.12.2015 sa početkom u 11:00h
  • Mesto i adresa održavanja programaDom Zdravlja „Savski Venac“,ul. Pasterova 1, Beograd
  • Kotizacija600 din za uplate do 01.12. a 800 za uplate posle 01.12.

 

Vodeći predavač: Dr Aleksandra Sekulić ( Pogledajte CV ), KZR’Dr Miroslav Zotović’ – Beograd

Motorni razvoj deteta i metode habilitacionog tretmana kod njegovog odstupanja

Motorni razvoj je prirodni determinisani proces motornog učenja.U situacijama kada dodje do odstupanja u njegovom normalnom toku ,habilitacioni tretman je ključni faktor u rešavanju problema.Kojom ćemo metodom intervenisati zavisi od potencijala koji su nam na raspolaganju.Vojta,Bobath,Anat Baniel.Jeremy Kraus,Daglas Doman….. kad,kako i zašto uključiti ove metode u habilitacioni tretman deteta sa problemima u motornom razvoju?

[formlightbox_obj id="prijava" style="" onload="false"]

Ime i prezime učesnika (obavezno)

Naziv ustanove u kojoj radite(ako ste zaposleni)

Broj licence (obavezno)

ID broj (obavezno)

Grupa (obavezno)

Program za koji se prijavljujete (obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Pitanje (ako imate)

Ogovori tačno na pitanje

[/formlightbox_obj]