Menadžment limfedema u fizioterapiji i medicinskoj praksi

Menadžment limfedema u fizioterapiji i medicinskoj praksi

Menadžment limfedema u fizioterapiji i medicinskoj praksi – Vodder tehnika

  • Program akreditovan pod rednim brojemД-1-1327/13
  • Broj bodova za slušaoca3
  • Datum i vreme održavanja programaKurs je održan 28.09.2013. u 9:30h
  • Mesto i adresa održavanja programaCentar Fiziobalans, Dr Milutina Ivkovića 11a, Beograd
  • Kotizacijauplate do 20.09.- 3000,00 posle 20.09.- 5000,00 rsd

 

Limfni sistem je drenažni i transportni sistem koji funkcioniše u okviru celine cirkulatornog, naročito u sadejstvu sa venskim sistemom sa cinjem apsorbovanja arterijsko-venskih filtrata, odvodi međućelijsku tečnost koja omogućava razmenu hranljivih materija iz krvnih kapilara i kroz endotel limfnih kapilara kao limfa, kreće se limfnim sudovima ka srcu. U slučaju disfunkcije glavnog zadatka limfnog sistema-transport intersticijalne tečnosti iz intersticijalnog prostora nazad u vensku cirkulaciju, nastaje progresivno hronično stanje-limfedem.Limfedem može da se manifestuje u bilo kom delu tela, ali ponajviše u gornjim i donjim ekstremitetima.Može da se javi u vidu primarnog (Milroy’s sindrom) ili sekundarnog (postraumatski, usled maligniteta, infekcije, inflamacije, endokrinih oboljenja, imobilizacije itd).

Klinička slika limfedema ogleda se u različitim stadijumima:
-Latentni stadijum
–I stadijum
-II stadijum
-III stadijum
Pre utvrđivanja limfedema, potrebno je ustanoviti i proceniti vrstu edema, i na osnovu toga doneti odluku o tretmanu.Nakon utvrđenog limfedema, limfedem specijalist ili limfolog, treba da urade specijalistički pregled i odrede plan i program terapije.
Lečenje limfedema se zasniva na Kombinovanoj Degongestivnoj Terapiji(KDT), čiji je začetnik Vodder, a istu tehniku modifikovali su a Foldi, Leduc, Casey-Smith, itd.
Limfedemu se pristupa u dve faze:
-Faza I
-Faza II
a KDT se bazira na:
-manuelna limfna drenaža (MLD)
-višeslojno kompresivno bandažiranje
-kompresione bandaže za svakodnevni život(uzimanje mera)
-kineziterapija i specijalne vežbe
-higijena i nega kože
-intermitentna pneumatska kompresija
U menadžment limfedema po Vodderu, treba dodati i pristup limfedemu u onkologiji i palijativnoj nezi, psiho-socijalnu podršku, hiruške zahvate, ostale tretmane(kineziotejping,laser,TENS itd.).
Rezultati kliničkog istraživanja i interesovanje u tretmanu limfedema predstavlja ogromni izazov za limfedem specijaliste, gde poseban naglasak treba staviti na edukaciju medicinskog osoblja, od doktora opšte prakse, medicinskih sestara (pogotovu u tretmanu rana) do svih zdravstvenih tehničara.