Magnetna rezonanca meniskoligamentarnih povreda kolena

Magnetna rezonanca meniskoligamentarnih povreda kolena

Magnetna rezonanca meniskoligamentarnih povreda kolena

  • Program akreditovan pod rednim brojemA-1-810/15
  • Broj bodova za slušaoca6
  • Datum i vreme održavanja programa25.04.2015. sa početkom u 11 h
  • Mesto i adresa održavanja programaDom Zdravlja „Savski Venac“,ul. Pasterova 1, Beograd
  • Kotizacija 1.500,00 RSD

 

Predavač: Prof. dr sci. med. Robert Semnic, radiolog, Institut za onkologiju Vojvodine

“Magnetna rezonanca meniskoligamentarnih povreda kolena”

U dijagnostici pacijenata sa povredama zgloba kolena, kompjuterizovana tomografija (CT) je metoda izbora za evaluaciju koštanih struktura, magnetna rezonanca (MR) je metoda izbora za evaluaciju mekotkivnih struktura dok se klasični rendgenski snimak koristi kod sumnnje na traumu koštanih struktura i predstavlja osnovu za dalju dijagnostiku. MR jasno prikazuje zglob kolena, stepen i ekstenziju ligamenata i suženja zglobne pukotine. MR je takođe pogodan za direktnu sagitalnu vizualizaciju kompromitacije zg.kolena od pomerenih fragmenata ruptuiranog meniskusa. Sagitalni i koronalni preseci prikazuju ligamente i mišiće bolje nego CT dok su mogućnosti MR slabije od rendgenskih tehnika u evaluaciji fraktura posteriornih elemenata i drugih koštanih lezija.