Holistički pristup lečenju bolesti leđa kliničkim pilatesom

Holistički pristup lečenju bolesti leđa kliničkim pilatesom

Holistički pristup lečenju bolesti leđa Kliničkim Pilatesom

  • Program akreditovan pod rednim brojemД-1-1324/13
  • Broj bodova za slušaoca6
  • Datum i vreme održavanja programaSkup je održan 25.05.2013. godine
  • Mesto i adresa održavanja programacentar Fiziobalans, Dr. Milutina Ivkovića 11a, Beograd
  • Kotizacija10000din.

 

Klinički Pilates je jedna od najčešće primenjivanih metoda u lečenju lumbalnog bola.Ovaj sveobuhvatni metod je istorijski gledano doživeo mnogo modifikacija i transformacija,ali je izvorni princip koji se bazira na core stability vežbama ostao imperativ u svim granama pilatesa.Cilj kursa je približiti polaznicima tesnu povezanost pilates pristupa i uticaja pravilne posture koja se kroz pilates program postiže na smanjenje patoloških supstrata koji izazivaju lumbalni bol.
Kroz predavanja biće obrađene oblasti:
Istorijat Pilates Metode:Od kada i kako se koristiurehabilitaciji,rekapitulacija baznih anatomskih i fizioloških znanja vezano za ovu metodu.Osnovni principi Kliničkog Pilatesa sa praktičnom primenom.Faze rehabilitacije i kako dizajnirati program. Prezentacija Pilates vežbi uz praktično učenje. Kontraindikacije. Kratkoročno/dugororočni kontinuirani programi.Širina spektra različitih patologija koje se mogu tretirati ovom metodom.Povratak u potpuni funkcionalni život ili sport.Na osnovu prikaza slučajeva iz Focus pilates clinic – Singapur koji su u dužem vremenskom praćeni kroz kliničke studije u kojima su učestvovali ortopedi ,neurohirurzi,fizioterapeuti i ostali zdravstveni profili biće prikazan pozitivan učinak pojedinih položaja i pozicija koji su primenjivani u fazama intezivne rehabilitacije kod lumbalnog bola.Ključne reči:pilates-lumbalni bol-rehabilitacija.