Bol – procena i tretman

Bol – procena i tretman

Bol – procena i tretman

  • Program akreditovan pod rednim brojemД-1-857/14
  • Broj bodova za slušaoca6
  • Datum i vreme održavanja programaKurs je održan 12.04.2014. 12:00 h
  • Mesto i adresa održavanja programaDZ “Savski Venac”, ul.Pasterova 1, Beograd
  • Kotizacijauplate do 07.04.2014. 1000,00 RSD. Uplate posle 07.04.2014. 1.500,00RSD.

 

Prema defeniciji bol predstavlja čulni i emotivni doživljaj udružen sa aktuelnim ili
potencijalnim oštećenjem tkiva. Na osnovu uzroka bol delimo na nociceptivni i neuropatski.
Nociceptivni bol nastaje oštećenjem tkiva ili organa, odnosno kada mehaničke, termičke ili
hemijske draži deluju na periferne nervne završetke.Neuroaptski bol nastaje disfunkcijom
somatosenzornog sistema.Prema dužini trajanja bol delimo na: akutnu, subakutnu i
hroničnu.Akutna bol se može smatrati simptomom akutne bolesti ili povrede, dok hronična bol
nastaje kao rezultat patološkog procesa u tkivima. Bitna karakteristika hroničnog bola je
preosetljivost na uobičajene bolne nadražaje (hipoeralgezija) i bol koja nastaje nakon
nadražaja koji u uobičajenim okolnostima ne mogu izazvati bolni osećaj (alodinija). Najčešći
uzroci akutnog bola su: povrede, hirurški zahvati, upale, maligni procesi, hormonski
poremećaji itd. Najčešći uzroci hroničnog bola su: degenerativni i upalni procesi koštano
zglobnog i mišićnog sistema, ranije povrede i hirurški zahvati, maligni procesi, neurološke
bolesti itd..Receptori za bol u koži i unutrašnjim organima su slobodni nervni završeci.
Receptore za bol pobuđuju tri vrste draži: mehanička, termička i hemijska. Bol se do senzorne
kore centralnog nervnog sistema prenosi kroz više faza: transdukcija, transmisija, modulacija i
percepcija. Lečenje bola predstavlja ozbiljan problem i veliku obavezu. Neophodno je otkriti
uzrok bola i otkloniti ili ublažiti bol. I kad uzrok bola nije jasan, ili nije poznat u obavezi smo
da pacijentu otklonimo ili ublažimo bol. Prvo treba odrediti jačinu bola Vizuelno analognom
skalom (VAS skala), brojevima od 0 do 10. Važno je znati i karakteristike bola: gde počinje,
kako se javlja, da li se širi, je li u vidu grčeva ili proboda, koliko traje, da li postoje činioci
koji pojačavaju ili umanjuju bol Za procenu vrste bola koristimo različite upitnike, od kojih
se u našoj zemlji koriste Pain detekt i DN4 upitnik. Lekovi koji se koristi u terapiji bola se
mogu podeliti na: neopioidne analgetike, opioidne analgetike i ostale lekove. Izbor načina
lečenja zavisi ne samo od jačine bola već i od pridruženih bolesti i stanja. Od neopioidnih
analgetika najčešće se koriste: paracetamol, derivati propionske kiseline , diklofenak,
oksikami . Primenjuju se peroralno i parenteralno a neki od njih se mogu primenjivati i lokalno
u obliku gela ili kreme.Od opioidnih analgetika najčešće se koriste: morfin, fentalin, metadon i
tramadol. Najčešće se primenjuju peroralno, mogu i parenteralno, sulingvalno, epiduralno.
Neki preparati se mogu koristiti u obliku flastera.Ostali lekovi se koriste kada postoji
neuropatska nadgradnja bola. Tu spadaju: antikonvulzivni lekovi , antidepresivi i lokalni
anestetici. Nefarmakološko lečenje bola podrazumeva niz metoda i tehnika fizikalne medicine
i rehabilitacije, integrativne medicine i kognitivne tehnike. TENS, laseroterapija, akupuntkura
i masaža predstavljaju procedure izbora u terapiji bola. Osim toga vežbe Joge i vežbe istezanja
imaju povoljan efekat na bol.