Jasmin Avdović

okupacioni terapeut

Jasmin Avdović dipl. okupacioni terapeut

J.U.Dom zdravlja Kanton Sarajevo

Broj godina radnog iskustva: 20

Fakultet: 1998. godine

Jasmin Avdović je rođen 9.7.1975. u Sarajevu gde i sada živi i radi.
Jedan je od osnivača i prvi predsednik Federalne asocijacije terapeuta BiH.

Istaknuti borac za status terapeuta i čovek koji je svojim zalaganjem doprineo afirmaciji fizioterapije i okupacione terapije u celom regionu.
Tečno govori engleski i francuski jezik i zaslužan je za prevode mnogih smernica koja je svetska konfederacija za fizioterapiju plasirala u poslednjih 10 godina.

Usavršavanje:

1994-Završena srednja medicinska škola u Sarajevu-smer fizioterapija

1998-Završene studije Okupacione terapije na Queen’s Univerzitetu, Kingston-Ontario, CA

1999-Završeno 5 semestara Shiatsu metode, Centro Studi Izanami Shiatsu’ International school for Shiatsu, Trieste-Italy

2000-Završena 4 semestra Ingham reflexology , International Institute of Reflexology , St.Petersburg, Florida-USA

2002-Završen zdravstveni menadžment za centre rehabilitacije u zajednici

2006-Zavrsena edukacija za zvanje ‘’Koordinator permanentne edukacije’’, EducAid i Consorzio Cooperative Sociali Pesaro e Urbino-Italija

2013-Mirror therapy , End The Pain Project

2014-Bobath normal movement , IBITA

Reprezentativne reference u poslednjih 10 godina:

1. Avdović J. Permanentna edukacija,IV Kongres fizioterapeuta Srbije,Novi Sad 2013
2. Avdović J. Okupaciona terapija.Model:osoba-okolina-okupacija/aktivnost,V Kongres fizioterapeuta Srbije,V.Banja 2011.
3. Avdović J. Mirror therapy,I Kongres fizioterapeuta Crne Gore,Igalo 2014
4. Avdović J.,Dujmović M. ,Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti F BiH,Sarajevo 2012