Dr Aleksandra Sekulić

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Aleksandra Sekulić

Klinika za rehabilitaciju ‘Dr Miroslav Zotović’ – Beograd

1997. – do danas

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Broj godina radnog iskustva: 19

1993. – do danas: KZR’Dr Miroslav Zotović’ – Beograd

Specijalizacija: 1997. godine

Fakultet: 1992. godine

Reprezentativne reference u poslednjih 10 godina:

1 Sekulić A.Poremećaj ponašanja kao ometajući faktor u rehabilitaciji pacijenata sa Kraniocerebralnom povredom.Stručni sastanak u Klinici za rehabilitaciju 2009.g.
2.Sekulić A.Koncept terapijskog pristupa u rehabilitaciji dece sa Kraniocerebralnom povredom. Sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD 2006.
3. Sekulić A.Značaj neurofizioloških ispitivanja kod pacijenata sa cervikalnim sindromom.Sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD 2007g
4.Sekulić A.Stevanović S.Naša iskustva u lečenju dece sa astrocitomima.Kongres fizijatara Srbije, poster prezentacija 2010.g
5.Sekulić A.Riziko dete .Seminar Neurokineziološki razvoj deteta, Klinika za rehabilitaciju Dr M.Zotović 2007.g.