On Line kursevi

 • Okupaciona terapija

  Okupaciona terapija

  Okupaciona terapija je umetnost i nauka koja koristi analizu i aplikaciju aktivnosti koje su vezane za okupacionu performansu u oblasti brige o samom sebi,posla i slobodnih aktivnosti.Putem pregleda,interpretacije i intervencije,okupacioni terapeut se bavi problemima koji su pretnja funkciji ili promeni ponašanja čija je okupaciona performansa oštećena bolešću ili povredom,poremećajem u razvoju,emocionalnim poremećajem,socijalnim nedostatkom ili procesom […]

  Opširnije
 • Skolioza – dijagnostika,monitoring i tretman

  Skolioza – dijagnostika,monitoring i tretman

  Skolioza je lateralno krivljenje kičmenog stuba udruženo sa rotacijom kičmenih pršljenova.Dok za idiopatsku juvenilnu skoliozu nije pronađen uzrok,sekundarna skolioza može biti izazvana čitavim nizom različitih patoloških supstrata kao što su cerebralna paraliza,neke vrste tumora ili disfunkcije muskuloskeletnog sistema.Prevalenca u adolescentskoj populaciji je od 2-5 %.U slučaju krivina koje su manjeg stepena tj < os 10 […]

  Opširnije