• Simpozijum skolioza
  • 3D terapija stopala po Bobath konceptu
  • Mirror terapija
  • BSPTS SCHROTH
  • Motorni razvoj
  • Reumatoidni artritis
  • MRI KOLENO
[formlightbox_obj id="prijava" style="" onload="false"]

Ime i prezime učesnika (obavezno)

Naziv ustanove u kojoj radite(ako ste zaposleni)

Broj licence (obavezno)

ID broj (obavezno)

Grupa (obavezno)

Program za koji se prijavljujete (obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Pitanje (ako imate)

Ogovori tačno na pitanje

[/formlightbox_obj]